Dobrodosli u Ulcinj/Ulqin

       

 

Korisnik:
Password:

 

Password zaboravio?

 

Jos nemate konto?
Regjistrujte se odmah sad!

Ulqini/Ulcinj
Gdje se nalazi Ulcinj
Proslost Grada
Anticki Ulcinj
Berlinski Kongres
Pomorstvo Ulcinja
Stari Ulcinj
Grad izvan Bedema
Podneblje
Ulcinjska Klima
Gradski Zivot iTurizam
Zanimljiva Okolina
Kanal Milena 
Valdanos

Kultura/Slobodno vrijeme
  Klubovi i Drustva
  Muzeji
  Kunst/Art i Galerije
  Kultura djelova Gradova
  Masmedije
  Centar za Kulturu
  Aktiviteteti
 
Knjijga Gostiju
impresum

Emigracija - na tragu emigranata
 

 Telefonski imenik Crne Gore

shko te  MSN ULQINI Groups


9/11 Loose Change


Anticki Ulcinj
Vjeruje se da su drevni Ulcinj, sadasnji Stari grad, osnovali u V vijeku prije nase ere Grci iz Kohlide za vrijeme osnivanja grckih kolonija na avom podrucju. 0 doseljenju Kolhidjana govori se u spjevu Apolonija Rodoskog iz Ill vjeka prije nove ere. Na ovom podrucu u to vrijeme zivjeli su illiri, koji su pod uticajem grcke kulture ostavili tragove najstarijeg naseljavanja grada u vidu ostataka ogromnih tzv. »ciklopskih<< zidina.
Bedem od ciklopskih kvadera je nestariji te vrste na istocnjoj obali Jadrana. U tvrdjavi Starog grada nalazi se i jedan od najstarijih natpisa posvecen boginji Artemidi Elafavoli. Natpis je uklesan na ari - postolju zrtvenika, poklonu zajednice kamenorezaca boginjj Artemidi. Na njemu pise TO KOINON TON LATOMON APTEI (D) I TI ELAFAVOLOI (Zajednica kamenorezaca podize Artemidi Elafavoli). Osim ove are, istrazivanje Starog grada koje je zapocelo 1953. godine i traje sve do danas, pronadjeni su jos mnogi predmeti materijaIne kulture koji potvrdjuju osnivanje grada u V vijeku prije nove ere. Tu je mnostvo fragmenata rvenofiguralne keramike, bijelih lekita, kao i kamenja sa predstavom boginje Atine sa kacigom.Taj drevni Colchinium postaje u II vjeku prije nase ere Olcinium kada ga Rimljani preuzimaju od illirskog plemena Olcinijatas (163. g. p.n.e.). Pod tlm nazivom ga u pisanim izvorima po prvi put nalazimo kod Plinie Starijeg, u djelu >>Naturalis historiae<<, a spominje se i Tit Livije. Za vrijeme Rimljana Ulcinj postaje utvrdjeno naselje rimskih gradjana i dobija status oppida -oppida civium Romanorum, a kasnije i municipija- grad koji je stekao samostalni status. lz ovog doba ocuvan je takode dio bedema, koji se zbog svoje grublje fakture zidanja razIikuje  od iliro-girckog. 

    

Srednji vijek
Posije podjele Rimskog Carstva Ulcinj se nasao u provinciji Prevalis, Istocnog Carstva, a stanovnistvo prima hrscanstvo. Za perioda Duklje i drzave Nemanjica dobija srednjevjekovni karakter. Postaje znacajan trgovinski i pomorski centar sa autonomijom grada unutar Raske drzave. Opasan tvrdim zidinama odolijeva silnim napadima rotnika, makedonskog cara Samuili, krajem IX vijeka, a kasnije (1242) i naletima mongolskih hordi. U doba Raske drzave podignute su mnoge crkve u Starom gradu od kojih su danas ostali samo temelli (SV. Bogorodica, 1250; Sv. Jovan Ulcinjski, 1290; Sv. Dominik i Sigurat, 1394; Sv Mihail pod gradom, 1406) U njemu je zivjela kao udovica JeIena Anzujska (1282-1309), zena srpskog kralja Urosa, zatim Jelena (1357), zena srpskog cara Dusana, u cije je vrijeme u ovom gradu postojala i kovnica novca. Politicki znacai grada porastao je u doba Balsica, dinastiji Velmoza, koja sa raspadom Raske drzave posebno osnazila. Iz doba njihove vlasti sacuvala se markantna kula »Balsica<< u gornjem dijelu Starog grada. U Ulcinju je umro i sahranjen Durad Stratimovic Balsic »gospodar svoj Zeti i Primorju<< (1385-1403).

Poslije propasti Zetske drzave, zauzimaju ga Mlecani 1405. i njime vladaju 150 godina.
Nova vladavina je unijela u arhitektonsku i urbanu strukturu grada nove elemente. Podizani su i obnovljeni bedemi, kapije grada i kule. Grad je nosio pecat venecijanskog urbanizma istocnojadranskog tipa sa lijepim palatama, crkvama i trgovima. Iz tog perioda sacuvana je i jedna renesansna crkva iz 1510. qodine, a na visokom zidu na malom zatvorenom trgu blizu sjevernog ulaza u Stari grad, crvenim ciglama napisano ime »Johani Bolani<<, mletackog kneza i kapetana grada.

Godine 1571. grad osvajaju Turci.
U odnosu na susjedna mjesta pa i dalja podrucja, Ulcinj je vrlo kasno potpao pod otomansku vlast, Ravno 200 godina je proslo od kad su Turci presli rijeku Maricu (1371. godine), cime je zapocelo brzo osvajanje teritorija na Balkanu, ili oko 90 godina poslije
Hercog‑Novog (1482/1483). Ovo pokazuje da su Mlecani pridavall veliki znacaj ucinjskoj fortifikaciji u strateskom, pomorskom i ekonomsko-politickom pogledu. Kada su ga Turci osvojili, slijedio je novi preobrazaj. Grad dobija patpuno orientalni izgled, U njemu se podizu dzamije, hamami, cesme, sahat-kula, hanovi i turbeta. Kuce su prilagodjene zivotu novih gospadara. Donji plato grada su ispunili stambenim zgradama, a crkvu u gornjem dijelu pretvorili u dzamiju (1693). U pogradju nastaje varos u kojoj je sagradjeno nekoliko dzamija, »Pasina« (1719), Glavna dzamija (1728), Brijeg-dzamija (1783), Ljamina-dzamija (1689), Vrhpazar dzamija (1749), Meraja-dzamija (1779). Narocito lijep arhitektonski objekat u varosi cini sahat-kula sagradjena1754.godine.Tok  cjelokupnog zivota je usmjeravao Islam.
Nakon duge vladavine Turaka (vise od 300 godina) Odlukom Berlinskog kongresa Ulcinj je pripao Crnoj Gori.

 

 

pocetak
 

Stavite nas na Favorit


 

  Service
Hotel/Ville
Shop's
Kupoprodaja
Zimmer/Sobe/Apartmens
Autokampovi
  Politika i Administracija
Komuna
Gradonacelnik
  KABINET Gradonacelnika

  Institucije
intron ne odgovara ze externe Linkove

www.ulcinj.net ne odgovara za externe Linkove